Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji imajo namen opredeliti pogoje uporabe za vsakega uporabnika posebej. Več o naših splošnih pogojih na tej strani.

Rich text

I/ UVODNA IZJAVA

Šteje se, da je vsak uporabnik te spletne strani prebral pogoje uporabe, ki so stalno dostopni na naslovu www.point-s.co.si/ Sprejem pogojev uporabe je popoln in se nanaša na vse pogoje uporabe, ki tvorijo nedeljivo celoto. Uporabniki se ne morejo odločiti, da bo zanje veljal le del splošnih pogojev ali da bodo vnesli pridržke.

Vsak uporabnik, ki ne sprejme pogojev uporabe, mora nujno in brez odlašanja prekiniti brskanje po spletni strani: www.point-s.co.si/

II/ OPIS SPLETNE STRANI

Namen naslednje spletne strani www.point-s.co.si/ je bil predstavitvi podjetj POINT S in zlasti omogočiti uporabnikom:

Poznavanje vrednot in filozofije omrežja  POINT S,

Če želite poznati izdelke in storitve, ki jih prodaja družba POINT S ter njena različna prodajna mesta,

Da poiščejo najbližje prodajno mesto in/ali prodajno mesto, kjer prodajajo izdelke in storitve, ki jih zanimajo ali bi jih lahko zanimali,

Da bi uporabnikom omogočili, da se naročijo na novičke in na nagradno igro, ki jo ponuja družba POINT S.

Noben izdelek in/ali storitev, ki jo opisuje POINT S, se ne prodaja prek spletne strani www.point-s.co.si/ ampak izključno preko njegovih prodajnih mest.

III/ SPREMEMBE – SPREMEMBA SPLETNE STRANI

Pogoje uporabe lahko spremeni POINT S kadarkoli, še posebej v primeru tehničnih in/ali zakonskih sprememb ali ob uvedbi novih storitev in/ali novih funkcionalnosti.

Uporabnik mora pogoje uporabe redno preverjati in se strinja, da bo v primeru nestrinjanja z njimi prenehal brskati po spletnem mestu.

IV/ INTELEKTUALNA LASTNINA

To spletno mesto in vsi elementi, ki ga sestavljajo, so izključna last družbe POINT S in njenih povezanih družb, odvisno od primera, in jih ureja zakonodaja Slonokoščene obale in mednarodna zakonodaja o pravicah intelektualne in industrijske lastnine.  

Kakršno koli kopiranje, razmnoževanje ali izločanje spletne strani kot celote ali ene od njenih komponent je prepovedano in predstavlja ponarejanje.

Kakršna koli reprodukcija, predstavljanje, spreminjanje, objava, prenos, izkrivljanje, celotno ali delno enega od sestavnih delov spletnega mesta je zato strogo prepovedano, ne glede na uporabljeni postopek in podporo.

V/ OSEBNI PODATKI

Oglejte si našo stran o politiki zasebnosti in piškotkih.

VI/ SPOR

V primeru spora ali zahtevka s strani uporabnika ali družbe TOČKA S v zvezi z uporabo spletnega mesta in/ali v primeru težav pri razlagi ali izvajanju pogojev uporabe, bosta stranki poskušali spor rešiti sporazumno. 

V primeru trajnih nesoglasij so morebitni spori med strankama v izključni pristojnosti pristojnih sodišč.

Point S v okolici
Najbližje vam